Advokat i Århus

Vi tilbyder høj faglig ekspertise som advokater. Vi har speciale indenfor mange områder, hvor vi har stor erfaring. Med vores specialer indenfor særlige dele af juraen kan vi altid tilbyde gode ydelser for vores kunder. Som advokater i Aarhus har vi stærk juridisk kompetence, men vores målsætning er ikke at tilbyde juridisk assistance indenfor samtlige juridiske områder. Snarere tilstræber vi at være bedst indenfor de dele af det juridiske, hvor vi har særlig kompetence. Vi har størst ekspertise indenfor:

  • Ejendomshandler
  • Dødsbobehandling
  • Entrepriseret
  • Personskadeerstatning
  • Retssager
  • Testamenter og ægtepagter

Boligadvokat

I relation til boligkøb er det bedst at have en boligadvokat i Århus, der alene repræsentere dig som køber. Vores ekspertise indenfor ejendomshandel er til gavn for dig, fordi du kan være tryg ved forløbet, i vished om at vi klarer det hele i forhold til gældende regler. Vi er uvildige og varetager dine interesser som køber. For bolighandel har vi en fast lav pris, uanset om det gælder hus eller lejlighed.

Dødsbobehandling

Vi ordner det juridiske arbejde ved dødsbobehandling. Med vores erfaring som inden for bobestyrer området kan du trygt lade os håndtere sagerne. Fordelingen af arv lettes ved at lade en advokat tage sig af det juridiske, så konflikter kan undgås. Vi sikrer som advokater, at papirarbejdet udføres korrekt. Vi ordner sagerne angående skifteret og Skat, vi assisterer ved salg af boets aktiver, vi behandler testamenter, og andet. Her kan du læse mere om bobestyrer. Du kan også læse vores guide til privat skifte.

Entrepriseret

Angående entrepriseret assisterer vi både håndværksvirksomheder, bygherrer og entreprenører. Vi repræsenterer selvfølgelig altid kun én part ad gangen ved tvister. Vi påtager os mange typer af sager indenfor entrepriseret, altid med stor ekspertise. Vi udformer entreprisekontrakter, og vi fører retssager. Tillige indbringer vi sager for Voldgiftsnævnet.

Personskadeerstatning

Vi har stor erfaring som erstatningsadvokater, så vi kan hjælpe skadelidte på mange områder. Hvis du eksempelvis er kommet ud for en trafikulykke, er det hårdt at klare en sag med forsikringsselskabet. Som skadelidt er det normalt, at man både fysisk og psykisk er svækket, hvilket gør det svært at forhandle med forsikringsselskabet. De fleste forsikringsselskaber prøver desuden at udbetale mindst mulig erstatning. Som erstatningsadvokat assisterer vi dig og søger højst mulig erstatning.

Retssager

Vi fører mange typer retssager, og vi har møderet for forskellige retter, så vi kan tage sager med stor erfaring. Vi rådgiver også ved retssager, så du har det bedste grundlag til at vurdere, om sagen bør indbringes for domstolene. Det kan ikke altid betale sig at indbringe en sag. Selvom du mener at kunne vinde sagen, er det ikke altid, det bliver til din økonomiske fordel alligevel, fordi der tit er omkostninger for dig, endda selvom du opnår medhold.

Testamenter og ægtepagter

Det er tit en fordel at oprette et testamente, da det sikrer fordeling af arv, så familiemedlemmer bedre undgår tvister. Ved tildeling af forældremyndighed kan det være vigtigt at oprette et børnetestamente for at skabe problemer ved en forælders død. Ved ægtepagter gælder det om at fordele værdierne ved oprettelse af særeje. Vi udformer ægtepagter og testamenter af flere typer.

Bliv ringet op!

Advokatfirma 8000 Aarhus C